kontakt

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

NAZIV NABAVE:

Nabava opreme za modernizaciju proizvodnje
Evidencijski broj nabave: Nabava 01/2018.

PODACI O NARUČITELJU:

Valipile d.o.o.
Ive Politea 62, 10360 Sesvete
OIB: 00467090373

KONTAKTNI PODACI:

Boris Belko, direktor
Kontakt telefon: +385 1 2048 900
Adresa elektroničke pošte: info@valipile.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

PPredmet nabave je proizvodna oprema za proizvodnju namještaja. Sukladno troškovniku navedenom u Prilogu 5 – Troškovnik i Prilogu 6. Tehničke specifikacije

Predmet nabave je podijeljen u grupe.

Predmet nabave obuhvaća:

Potencijalni ponuditelj ima pravo poslati ponudu za jednu, dvije ili tri grupe predmeta nabave. Ponuditelji mogu dostaviti ponudu samo za jednu grupu, za više grupa ili za sve grupe predmeta nabave.

Ponuditelj je obvezan ponuditi sve stavke Troškovnika za grupu za koju podnosi ponudu. U suprotnom ponuda Ponuditelja za tu grupu će se ocijeniti neprihvatljivom.

Tehničke specifikacije predmeta nabave, te količina predmeta nabave određena je Troškovnicima koji čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Opisi predmeta nabave:

Stroj za egalizaciju

Trošak obuhvaća nabavku 1 stroja za egalizaciju. Ovim strojem dobit će se mogućnost preciznog odvagivanja proizvoda kao i njegova priprema za pakiranje. Zahtjevi tržišta su takvi da se teži ujednačenim pakiranjima određene uniformne težine. Bez ovog stroja, takav način pripreman za pakiranje nije moguć. Ovim strojem također povećavamo dodanu vrijednost pakiranog proizvoda. Trošak je prikazan na temelju tri ponude.

Stroj za izradu modela paniranja

Trošak obuhvaća nabavku 1 stroja za izradu modela paniranja. Stroj obrađuje masu za paniranje u oblike koji su estetski najbolje prilagođeni zahtjevima tržišta, i time uvelike pridonose povećanju vrijednosti konačnog proizvoda. Stroj radi na principu rotacionog bubnja s modelima preko kojih se otisci ispuštaju na traku linije paniranja. Radi svog koncepta, stroj može raditi velikim kapacitetom i s velikom točnošću otiska. Trošak je prikazan na temelju tri ponude.

Stroj za vertikalno rezanje

Trošak obuhvaća nabavku 1 stroja za vertikalno rezanje. Stroj služi za precizno i raznovrsno rezanje otkoštenog mesa na trake, šnicle ili kockice različite debljine. Uvođenjem ovog stroja, uvelike se povećava vrijednosti osnovnog proizvoda koji se kao takav može koristiti kao gotovi proizvod za razne vrte jela. Stroj radi kao rezač s više od 50 noževa velike oštrine koje meso režu u vertikalnim rezovima. Trošak je prikazan na temelju tri ponude.

Linija za automatsko iskoštavanje batka i zabatka

Trošak obuhvaća nabavku 1 stroja za automatsko iskoštavanje cijele noge pileta. Stroj je konstruiran kao rotacioni stroj s 10 modula za manipulaciju proizvodom. Proizvod je na kraju procesa potpuno iskošten. Potreba za doradom je svedena na minimum. Uvođenjem ovog stroja u proizvodnju, poboljšava se iskorištenje početnog proizvoda te se osigurava kvalitetnija priprema sirovine za daljnju obradu. Trošak je prikazan na temelju tri ponude.

Etiketirka

Trošak obuhvaća nabavku 3 linije za etiketiranje. Linije se sastoje od modula vaganja, detektora metala te etiketiranja na 3 lokacije – na zapakirani proizvod, na zapakiranu kutiju s proizvodima te na omotanu paletu s kutijama. Ovakvi moduli omogućavaju brzo, precizno i pouzdano obrađivanje količine obrađenog proizvoda na linijama pakiranja. Strojevi omogućavaju umrežavanje što uvelike pomaže kod evidencije i kontrole konačnog proizvoda. Trošak je prikazan na temelju tri ponude.

Stroj za horizontalno rezanje proizvoda

Trošak obuhvaća nabavku 1 stroja za horizontalno rezanje. Stroj služi za precizno i raznovrsno rezanje otkoštenog mesa na šnicle različite debljine. Uvođenjem ovog stroja, uvelike se povećava vrijednosti osnovnog proizvoda koji se kao takav može koristiti kao gotovi proizvod za razne vrte jela. Stroj radi kao rezač s 20 noževa velike oštrine koje meso režu u horizontalnim rezovima. Trošak je prikazan na temelju tri ponude.

Stroj za pakiranje proizvoda

Trošak obuhvaća nabavku 2 stroja za pakiranje proizvoda. Pakiranje se vrši u modificiranoj atmosferi, pod prisustvom zaštitnih plinova koji konzerviraju hranu i produljuju joj svježinu i rok trajanja. Stroj radi na principu upuhivanja zaštitnih plinova unutar čvrstog podloška s proizvodom te vrućeg lijepljenja pokrovne folije kako bi proizvod bio hermetički zapakiran. Zahtjevi tržišta traže ovakvo pakiranje koje uvelike povećava trajnosti i kvalitetu zapakiranog proizvoda. Trošak je prikazan na temelju tri ponude.

Linija za pakiranje proizvoda

Trošak obuhvaća nabavku 1 linije za automatsko pakiranje proizvoda. Linije se sastoji od robotiziranih manipulatora gdje se zapakirani proizvodi stavljaju u kartonske ili plastične kutije, zatim kutije slažu na palete te ih se potom omata na automatskom omotaču. Većina linije je automatizirana te se time poveća točnost i brzina procesa pakiranja. Slaganje teških kutija na palete obavlja se robotima koji oslobađaju radnike teškog i napornog fizičkog rada. Trošak je prikazan na temelju tri ponude.

Spiralni tunel za duboko zamrzavanje

Trošak obuhvaća nabavku 1 stroja za duboko zamrzavanje proizvoda. Tunel radi na principu hlađenja zraka amonijakom koji onda putem ventilatora bude kontrolirano raspoređen unutar tunela kako bi se proizvod u što kraćem vremenu zamrznuo na temperaturu -18°C. Stroj je visokog učinka i visokog kapaciteta. Trošak je prikazan na temelju tri ponude.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Postupak nadmetanja s objavom Obavijesti o nabavi
DATUM OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: 27. prosinca 2018.
MJESTO OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: www.valipile.hr
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 06.veljače 2019. godine do kraja dana.

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane naručitelja, najkasnije do 06.02.2019. do kraja dana, na adresu: Ive Politea 62, 10360 Sesvete.

Ponude moraju biti zapakirane i označene u skladu sa zahtjevima iz točke 7.1. Ako ponuda nije zapakirana i označena u skladu sa zahtjevima iz točke 7.1., Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda, izmjena i/ili dopuna ponude upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o javnom otvaranju ponuda.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju, ali se evidentira kao zakašnjela, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Dokumentacija [ZIP]

Odluka o poništenju [PDF]

Garancija quality kvalitete

ISO_9001_COL
HACCP_COL