kontakt

Proizvodimo stočnu hranu za perad, svinje, goveda, ovce ili koze ali i onu za konje, nojeve, divljač ili zečeve! U ponudi imamo brašnastu i peletiranu hranu, a možemo je isporučivati u rinfuzi i u vrećama.

Perad

/od početka hranjenja do kraja proizvodnog ciklusa/
Početna hrana starter za jednodnevnu perad, za onu u rastu – grower i za završetak proizvodnje – finišer. Nudimo i dopunsku krmnu smjesu – superkoncentrat za perad, posebnu hranu za nesilice te matična jata.

Goveda

Posebnu smjesu hrane tzv. starter za telad u rastu, hranu za tov junadi do 250 kg i preko 250 kg težine.
Nudimo i hranu za krave muzare i rasplodne bikove, kao i dopunsku krmnu smjesu za tov junadi i mliječna goveda.

Koze i ovce

Za mlade životinje nudimo hranu za rano odbijenu jarad i janjad, zatim smjesu za ovce, ovnove, koze i jarce. U ponudi imamo i dopunske krmne smjese za hranidbu ovaca.

Svinje

Za početak tova nudimo smjesu za odojke težine do 10 kg, tzv. predstarter. Za odojke težine 10-20 kg proizvodimo starter, za odojke težine 20-30 kg – grower. Nudimo i hranu za svinje u tovu te krmače dojilje i neraste, kao i dopunske smjese za odojke, tovne i rasplodne svinje.

Po želji kupca

U dogovoru s kupcem koji ima posebne zahtjeve za proizvodnjom specifičnih vrsta smjesa, spremni smo udovoljiti svim zahtjevima. Na raspolaganju smo i za savjete o tehnologiji hranidbe i držanja životinja.

Pod stalnom kontrolom vlastitog i ovlaštenih laboratorija…

hrana-mala

…je ulaz svih sirovina kao i proizvodnja krmnih smjesa.

Iza sirovina stoje pouzdani dobavljači. Kao izvor bjelančevina biljnog podrijetla služi sojina sačma, suncokret, repica, a bjelančevina životinjskog podrijetla – mlijeko u prahu, sirutka, mliječne zamjenice, kvasac itd. Kukuruz, ječam, zob, pšenica su izvori ugljikohidrata. Recepturu za svaku pojedinu vrstu smjese spravlja i odobrava naš nutricionist s dugogodišnjim iskustvom!

Garancija quality kvalitete

ISO_9001_COL
HACCP_COL